Статините намаляват риска за колоректален карцином


md 01/12/2021

Статините намаляват сигнификантно риска за колоректален карцином (CRC) при болни с или без възпалителни чревни заболявания (IBD), показаха резултатите от мащабен мета-анализ и системен обзор, представени на годишния конгрес на American College of Gastroenterology (1). Колоректалният карцином е третото по честота злокачествено заболяване в световен мащаб. Редица проучвания доказаха, че приемът на acetylsalicylic acid (ASA) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.