Реанимационни мероприятия при децата – препоръки на ERC от 2021 година


md 01/12/2021

Д-р Зорница Василева Клиника по детска кардиология Национална кардиологична болница (НКБ) – София Имейл: drvass@abv.bg Представяме ви в обобщен вид последните указания от 2021 година на Европейския съвет по ресусцитация (European Resuscitation Council – ERC) за реанимационни мероприятия при децата (Pediatric Life Support – PLS), които бяха публикувани в списание Resuscitation (1). По-значимите промени в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.