Приложение на CDK4/6 инхибиторите при HR+/HER- рак на гърдата – фокус върху palbociclib


md 01/12/2021

Карциномът на гърдата е световен проблем на женското здраве, като годишно се регистрират 2.1 милиона нови случаи – това второто по честота злокачествено заболяване и най-честият карцином при жените (1). Макар петгодишната преживяемост да достига 90%, при наличие на локално авансирало или метастатично заболяване (ABC/mBC) тя е само 25%. Около 70% от диагностицираните случаи на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.