Nintedanib като втора линия терапия при авансирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с хистология на аденокарцином


md 01/12/2021

Nintedanib (Vargatef на Boehringer Ingelheim) е показан в комбинация с docetaxel за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал метастатичен или локално рецидивирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с туморна хистология на аденокарцином, след първа линия химиотерапия (1). Аденокарциномът е най-честият вид белодробен карцином, като по-голямата част от пациентите се диагностицират в напреднал стадий. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.