Lorlatinib – ново поколение терапия на ALK положителен авансирал NSCLC


md 01/12/2021

Белодробният карцином е най-честата причина за смърт от злокачествено заболяване (около 19% от случаите) в световен мащаб. В повечето случаи (около 90%) се касае за недребноклетъчен карцином (NSCLC), който представлява съвкупност от подтипове с различни различни генетични и клинични характеристики. Напредъкът в молекулярните технологии даде значим тласък за развитие на персонализираната медицина, чрез създаването на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.