GOLD 2021: Комбинирано приложение на LAMA и LABA като начална първа линия терапия при пациенти с ХОББ с тежка диспнея, независимо от риска за екзацербация


md 01/12/2021

В актуализираните препоръки на Глобалната инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) от 2021 година се препоръчва приложението на комбинация от дългодействащ мускаринов агонист (long-acting muscarinic agonist – LAMA) и дългодействащ бета2-агонист (long-acting beta2-agonist – LABA) като терапия на първа линия при пациенти с ХОББ с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.