Ефекти на фиксираната дозова комбинация perindopril/amlodipine върху таргетното органно увреждане при пациенти с артериална хипертония


md 01/12/2021

Терапията с фиксираната в една таблетка дозова комбинация perindopril/amlodipine е ефективна и с добър профил на безопасност за постигане на стабилен антихипертензивен контрол при измерено в лекарския кабинет, амбулаторно и централно артериално налягане (АН), независимо от наличието или отсъствието на исхемична болест на сърцето (ИБС). Данните са от проучването EPHES, което е фокусирано върху медиираното […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.