Двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия за диагностика на остеопороза


md 01/12/2021

Д-р Любомир Цанков, дм1, 2, д-р Венелина Тодорова1, д-р Георги П. Георгиев, дм3, 4 1Клиника по Образна диагностика, УМБАЛ Д-р Г. Странски – Плевен 2Катедра Рентгенология и радиология, Медицински университет – Плевен 3Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, София 4Катедра ортопедия и травматология, Медицински университет – София E-mail: georgievgp@yahoo.com Остеопорозата е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.