Двойно-енергийна абсорбциометрия или компютърна томография за диагностика на остеопорозата?


md 01/12/2021

Д-р Любомир Цанков, дм,1,2 д-р Венелина Тодорова1, д-р Георги П. Георгиев, дм,3,4* 1. Клиника по Образна диагностика, УМБАЛ Д-р Г. Странски – Плевен 2. Катедра Рентгенология и радиология, Медицински университет – Плевен 3. Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, София 4. Катедра ортопедия и травматология, Медицински университет – София E-mail: georgievgp@yahoo.com […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.