DOAC за превенция на инсулт и системен емболизъм при увредени възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене


md 01/12/2021

В развитите държави до 85% от всички инсулти са исхемични, като от исхемичните инсулти 15-30% са с кардиоемболичен произход. Допълнително, до 30% от криптогенните исхемични инсулти най-вероятно произлизат от окултен сърдечен източник. С подобряване на възможноостите за образна диагностика, броят на криптогенните инсулти се очаква да се намали за сметка на увеличаване на дела на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.