Психологично консултиране на пациенти преминали сърдечни операции по време на COVID-19 пандемията


md 01/10/2021

Виолета Азис*, д-р Азис Азис, дм** * Диагностично-консултативен блок, УБ Лозенец ** Клиника по кардиохирургия, УБ Лозенец Email: violetaazis@gmail.com Цел на настоящата статия е да представи психичните измерения на травматизма в преживяванията и в емоционалното справяне на пациенти с проведени сърдечни хирургични интервенции по време и в условията на COVID-19 пандемията. Задачите са свързани с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.