Терапия на метастатичен карцином на панкреаса


md 01/06/2021

Новите и актуализирани препоръки на American Society of Clinical Oncology (ASCO) препоръчват герминативно и соматично тестване за висока микросателитна нестабилност или дефицит в механизма за възстановяване на несъответствията на ДНК, BRCA мутации и TRK алтерации да се прилагат при всички пациенти с метастатичен аденокарцином на панкреаса, които са подходящи за терапия, с цел избор на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.