Sunitinib при напреднал/метастатичен бъбречно-клетъчен карцином (МRCC) при възрастни


md 01/06/2021

Доказателствата за ефикасност на sunitinib при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчен карцином (МRCC) се основават на две публикувани фаза 2 клинични проучвания при пациенти с цитокин-рефлактерно заболяване и фаза 3 рандомизирано клинично проучване при нелекувани до момента пациенти с МRCC. Резултатите от тях са представени в настоящата статия (1-7). 1. Доказана ефикасност при нелекуван MRCC (първа […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.