Новини от ЕМА


md 01/06/2021

Нови медикаменти – Copiktra (duvelisib) на Verastem за терапия на възрастни пациенти с рефрактерна хронична лимфоцитна левкемия (CLL) след поне две предходни терапии и при фоликуларен лимфом (FM), който е рефрактерен на поне две предходни терапии. Активната субстанция е антинеопластично средство, което инхибира фосфатидилинозитол 3-киназа p110-delta (PI3K-delta) и PI3K-gamma. Тези ензими участват в пролиферацията и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.