Мултиплен миелом – нови европейски указания


md 01/06/2021

Представяме ви в обобщен вид осъвременените указания на Европейската хематологична асоциация (EHA) и Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) за диагностика, терапия и проследяване на пациентите с мултиплен миелом (ММ) (1). ММ е малигнена пролиферация и акумулация на мутирали плазматични клетки в костния мозък и секреция на структурно хомогенни имуноглобулини (Ig) и фрагменти от тях […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.