Метод за компютърно базирана диагностика и рехабилитация на когнитивни нарушения при множествена склероза, базиран на платформа Рила Когни Софт


md 01/06/2021

Д-р Валентина Игнатова, д.м., Цветанка Стоянова, проф. д-р Любомир Хараланов, д.м. Клиника по неврология при УМБАЛ “Национална каридологична болница” Емейл: valyaig@abv.bg Множествената склероза (МС) поразява хора в млада възраст и често води до инвалидизация както поради физически дефицит, така и поради задълбочаваща се невропсихологична увреда. Екип от интердисциплинарни специалисти, съвместно с ИТ-експерти от “Рила Солюшънс”, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.