Trastuzumab emtansine – нова адювантна терапия на HER2-позитивен ранен рак на гърдата


md 01/04/2021

Trastuzumab emtansine (T-DM1; антитяло-лекарство конюгат – ADC), приложен следоперативно (адювантно лечение за общо 14 цикъла) при пациенти с HER2-положителен ранен рак на гърдата, които не са постигнали патологичен пълен отговор след предоперативна системна химиотерапия и HER2-блокада (с остатъчен инвазивен тумор в гърдата и/или лимфни възли), е най-значимият прогрес в терапията на тази агресивна форма на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.