Терапия на паническо разстройство


md 01/04/2021

Лечението на паническото разстройство (panic disorder – PD) включва когнитивно-поведенческа психотерапия и фармакотерапия. С доказана ефикасност като средство на първи избор са антидепресантите. Като втора линия на терапия в острата фаза се прилагат и бензодиазепини (1, 2). Тревожността е негативно емоционално състояние, характеризиращо се с усещания за притеснение и страх, който не е насочен към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.