Solifenacin/tamsulosin за лечение на симптоми от долния уринарен тракт


md 01/04/2021

Комбинацията solifenacin/tamsulosin* е по-ефективна от монотерапията с tamsulosin за лечение на симптомите от долния уринарен тракт (LUTS) при доброкачествена простатна хиперплазия (BPH), според мащабен системен обзор и мета-анализ** на рандомизирани клинични проучвания, публикуван в списание Frontiers of Pharmacotherapy. Обобщените данни показват подобрение на редица показатели на заболяването, като TIPSS (total international prostate symptom score), QoL […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.