Ролята на SGLT2 инхибиторите за забавяне на прогресията на бъбречните увреди при пациенти със захарен диабет тип 2


md 01/04/2021

Д-р Александър Ботушанов Катедра по пропедевтика на вътрешните болести Медицински университет – Пловдив email: abotushanov@gmail.com Захарният диабет (ЗД) е най-честата причина за хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Почти половината от всички случаи на бъбречна недостатъчност, изискваща заместителна терапия, се дължат на диабетна нефропатия. Основната причина за смърт сред пациентите със ЗД и ХБЗ са сърдечносъдовите заболявания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.