Нова класификация на вариантите на SARS-CoV-2


md 01/04/2021

Световната здравна организация (СЗО) и Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха нови критерии за класифициране на вариантите на SARS-CoV-2. Новата класификация ще спомогне за отразяване на промените при циркулиращите вируси и определяне на нивото на риска (1). Критерии 1. Вариант, който е обект на интерес, включва варианти, които предизвикват малки клъстъри […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.