Idarucizumab (Praxbind) в лечението на dabigatran-свързано голямо гастроинтестинално кървене


md 01/04/2021

Доц. д-р Eвелина Пазванска, дм. Отделение по анестезиология и интензивно лечение, IV МБАЛ София ЕАД E-mail за контакти: evelina.pazvanska@gmail.com По време на всяка антикоагулантна терапия има риск за кървене. Най-честата локализация на антикоагулант-свързано кървене е в гастроинтестиналния тракт (1). Известно е, че епизодите на голямо кървене са свързани с повишена заболеваемост и смъртност, като кървенето […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.