Нов таргет за превенция на свързаната с COVID тромбоза?


md 01/02/2021

Сърдечносъдовите усложнения, включително миокарден инфаркт, исхемичен инсулт и белодробна емболия, са водещи причини за неблагоприятен краен изход при пациентите с коронавирусна болест (COVID-19). Резултатите от ретроспективно проучване* при пациенти с COVID-19 с различна тежест на протичане, показаха, че болните, настанени в отделения за интензивно лечение (ОИЛ), имат много висока честота на артериални или венозни тромбемболични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.