Най-важните стандарти и препоръки за диагноза и терапия на COVID-19


md 01/02/2021

1. Общи стандарти: – WHO: Technical Documents for Coronavirus (COVID-19) Outbreak www.who.int/health-topics/coronavirus – ECDC: Latest Guidance for EU/EEA www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china – US CDC: Latest Guidance, Advice and Information www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html – NICE COVID-19 Rapid Guideline: Managing the Long-term Effects of COVID-19 www.nice.org.uk/guidance/ng188 – Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.