Най-важните медицински стандарти за 2020 в различните области на медицината


md 01/02/2021

Предлагаме ви хайперлинкове към най-важните медицински стандарти в различни области на медицината (на английски език), публикувани през 2020 година: Кардиология – 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. J Hypertens 2020; 38 (6): 982-1004 https://journals.lww.com/jhypertension/FullText/2020/06000/2020_International_Society_of_Hypertension_global.2.aspx – 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.