Лезиите на Камерън – предизвикателство пред съвременната медицина


md 01/02/2021

Д-р Илиян Илиев, дм Клиника по обща, висцерална и съдова хирургия Болница Пирн-Айзенвурцен Щайер – Австрия Лезиите на Камерън са изразени в различна степен дефекти на стомашната лигавица, образуващи се в областта на дисталния пръстен на хиатални хернии. Механизмите на възникването им са недостатъчно добре проучени. Клинично се проявяват най-често под формата на явно или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.