Febuxostat има сравним профил на сърдечносъдова безопасност с allоpurinol при подагра


md 01/02/2021

Терапията с febuxostat има сравним профил на дългосрочна сърдечносъдова безопасност с allopurinol (изпълнен критерий за неинфериорност) при пациентите с подагра – неговото приложение не е асоциирано с повишен риск за летален изход или за сериозни нежелани събития, в сравнение с allopurinol, показаха резултатите от постлицензионното клинично проучване FAST*, публикувани в в края на миналага година […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.