Артериална хипертония и дислипидемия – комбинирана терапия за намаление на сърдечносъдовия риск


md 01/02/2021

Д-р Ивайло Траянов1, Проф. д-р Димитър Раев, дмн2 1Редактор, списание MD 2Началник Клиниката по вътрешни болести към Университетска болница Св. Анна – София e-mail: ivailo_trayanov@yahoo.com Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) продължават да са водеща причина за смърт в света, като около 80% от фаталните изходи са в страните с ниски и средни доходи. Намалението на този показател […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.