Указания на ESC/EACTS’ 2020 за лечение на предсърдно мъждене: тромбопрофилактика с директни орални антикоагуланти (ДОАК)


md 01/12/2020

Антикоагулантната терапия е в основата на предпазване от усложнения при редица патологични състояния, включително и при неклапно предсърдно мъждене (ПМ). През последните години за превенция на тромбемболичните събития при пациентите с ПМ, все по-широко навлизат директните орални антикоагуланти (ДОАК, не-витамин К оралните антикоагуланти – НОАК), поради нарастващите научни доказателства за тяхната ефикасност и профил на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.