Статини при COVID-19


md 01/12/2020

Освен острият респираторен дистрес синдром (ARDS), който е водеща причина за тежко протичане и фатален изход, инфекцията със SARS-CoV-2 предизвиква тежки сърдечносъдови и тромботични усложнения, включително остра белодробна емболия (БЕ), дълбока венозна тромбоза (ДВТ), микротромбози и директно миокардно увреждане (1, 2). Основен път за навлизане на SARS-CoV-2 в клетките е ангиотензин-конвертиращият ензим 2 (АСЕ2). Алвеоларните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.