Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия


md 01/12/2020

– GlaxoSmithKline придоби акции във Vir Biotechnology на стойност $250 милиона, с която ще си партнира в разработването на лечения за инфекции, причинени от коронавируси, включително COVID-19. Компаниите ще използват създадената от Vir платформа на моноклонални антитела за идентифициране на антивирусни антитела, които биха били ефективни за превенция на COVID-19. Към момента най-обещаващи са специфичните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.