Новини от ЕМА


md 01/12/2020

Нови медикаменти – Trixeo Aerosphere (formoterol fumarate/glycopyrronium bromide/budesonide) на AstraZeneca e регистриран за поддържаща терапия на възрастни пациенти с умерена и тежка форма на хронично обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са достатъчно добре контролирани на комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-агонист (LABA) или комбинация от LABA и дългодействащ мускаринов антагонист (LAMA). Тройната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.