Нови указания на AGA за диагностичен подход при желязодефицитна анемия


md 01/12/2020

Нови указания за гастроинтестинална оценка при желязодефицитна анемия (ЖДА) на Американската асоциация по гастроентерология (AGA) бяха публикувани в списание Gastroenterology (1). Основните моменти от препоръките: – Когато диагностицирането на железния дефицит се базира на феритина, се препоръчва при пациентите с анемия да се използва гранична стойност на този показател от 45 ng/ml вместо 15 ng/ml […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.