Не съществува вертикална трансмисия на SARS-CoV-2


md 01/12/2020

Не са установени клинични данни, които да потвърждават вертикална трансмисия при новородени от майки, инфектирани със SARS-CoV-2 или с клинична картина на COVID-19, показаха резултатите от най-голямото до момента ретроспективно проучване, публикувани в списание JAMA Pediatrics (1). Въпреки продължителния непосредствен контакт на новороденото с майката (престой в общо помещение, кърмене) разделянето на майката от новороденото […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.