Бременност и COVID-19


md 01/12/2020

Бременните жени със суспектна или с потвърдена коронавирусна болест 2019 (coronavirus disease – COVID-19) имат по-малка вероятност за прояви на фебрилитет и миалгия, в сравнение с останалата инфектирана женска популация в репродуктивна възраст, но са с по-висок риск за необходимост от интензивни грижи. Наличието на съпътстващи заболявания, по-напредналата възраст и високият индекс на телесна маса […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.