Желязо-дефицитна анемия – профилактика и лечение


md 01/10/2020

Профилактиката на желязо-дефицитната анемия включва достатъчен прием на желязо с храната и лечение на заболяванията, асоциирани с железен дефицит. Заместителната (суплементарната) терапия може да се прилага перорално или интравенозно, като формулите за перорален прием, с подобрена абсорбция и удължено освобождаване на желязото, все повече се налагат като ефективен и безопасен терапевтичен избор (1-6). Желязо-дефицитната анемия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.