Trastuzumab emtansine при резидуален HER2 позитивен ранен рак на гърдата: резултати от KATHERINE


md 01/10/2020

При пациентките с HER2-позитивен ранен рак на гърдата, които имат резидуално инвазивно заболяване след завършване на неоадювантната терапия, рискът за рецидив на инвазивен рак на гърдата или фатален изход са с 50% по-ниски при адювантно приложение на trastuzumab emtansine*, в сравнение с trastuzumab, според резултатите от проучването KATHERINE (1). Trastuzumab emtansine е конюгат антитяло-лекарство, който […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.