Терапия на острата болка при мускулноскелетни наранявания


md 01/10/2020

American College of Physicians (ACP) и American Academy of Family Physicians (AAFP) публикуваха указания за нефармакологична и фармакологична терапия при остра болка в резултат на мускулно-скелетни наранявания (без остра болка в долната част на гърба) в амбулаторни условия (1, 2). Настоящите стандарти са изготвени на базата на мета-анализ на 207 клинични проучвания, които обхващат 32 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.