Понижаване на дозата на статина в комбинацията еzetimibe и rosuvastatin не намалява липидопонижаващия ефект


md 01/10/2020

При голяма част от пациентите с много висок, висок и умерен сърдечносъдов риск се налага да се използва комбинирана антилипемична терапия със статин и ezetimibe, за да се постигнат значително по-ниските прицелни нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) (1). Новите препоръки за лечение са за понижение на LDL-C <1.4 mmol/l и над […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.