По-добър контрол на артериалната хипертония за първична профилактика на ССЗ


md 01/10/2020

Блокадата на ренин ангиотензин алдостероновата система (RAAS) с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин рецепторни блокери (ARB) е основата на съвременната комбинирана антихипертензивна терапия (1). За подобряване на контрола на артериалното налягане (АН) в насоките от 2018 година на Европейското кардиологично дружество (ESC) и Европейското дружество по хипертония (ЕSH) се препоръчва при повечето пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.