От какво умират болните с COVID-19?


md 01/10/2020

Острият респираторен дистрес синдром (ARDS), острото бъбречно увреждане, чернодробната дисфункция и миокардното увреждане са водещите причини за фатален изход при болни с COVID-19 на апаратна вентилация в интензивни отделения (ИО), като с най-висок риск за пациенти на възраст >65 години с ARDS, показаха резултатите от ретроспективно проучване в Китай, публикувано в списание Lancet Respiratory Medicine […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.