Обратно ремоделиране на лява камера със sacubitril/valsartan и индикации за имплантируем кардиовертер-дефибрилатор


md 01/10/2020

След шестмесечна терапия със sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis), при една четвърт от пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (HFrEF), с имплантиран кардиовертер дефибрилатор (ICD) за първична превенция на внезапна сърдечна смърт (ВСС) – ФИ се повишава >35% и не се регистрират ритъмни инциденти, показаха резултатите от проучването SAVE-ICD*, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.