Новини от ЕМА


md 01/10/2020

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) одобри за приложение следните медикаменти: – Adakveo (crizanlizumab) на Novartis Europharm за превенция на вазооклузивни кризи в резултат на сърповидноклетъчна анемия при пациенти >16-годишна възраст. Медикаментът може да се добави към терапия с hydroxyurea/hydroxycarbamide (HU/HC) или да се използва като монотерапия при болни, при които лечението с HU/HC е неподходящо или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.