Мястото на PSCK9i в ръководството за поведение при дислипидемия на Европейското кардиологично дружество


md 01/10/2020

Инхибиторите на пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9i) имат ново позициониране в последното ръководство за поведение при дислипидемия на Европейското кардиологично дружество (ESC), публикувано в European Heart Journal (1). Основните принципи, на които стъпват препоръките, са: – Клиничните проучвания за понижение на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) показват, че относителната редукция на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.