Достатъчно високите серумни нива на витамин Д – протективни срещу тежка инфекция със SARS-CoV-2


md 01/10/2020

Пациентите с COVID-19 и достатъчно високи серумни нива на 25-hydroxyvitamin D – 25(OH)D имат по-малък риск за тежко протичане на заболяването и летален изход (намалена заболеваемост и смъртност поради усложнения), показаха резултатите от няколко наскоро проведени обсервационни проучвания (1-4). Коронавирусното заболяване (COVID-19) е системна инфекция, причинена от SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), чиято […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.