COVID-19 – първи стандарти за интензивна терапия


md 01/10/2020

Организацията Surviving Sepsis Campaign публикува в списание Intensive Care първите стандарти за лечение в отделения за интензивно лечение (ОИЛ) на критично болни, инфектирани с COVID-19 (1). 1. Инфекциозен контрол: – Медицинският персонал, участващ в манипулации/процедури, генериращи аерозоли от пациенти с COVID-19, трябва да носи респираторни маски по стандартите N95, FFP 2 или еквивалентни, вместо стандартните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.