Болест на von Willebrand – диагностика и терапия


md 01/10/2020

Болестта на von Willebrand (vWD) е често срещано, наследствено, генетично и клинично хетерогенно заболяване, характезиращо се с нарушение на съсирването (коагулацията) на кръвта, което се предизвиква от дефицит или дисфункция на протеин (фактор на von Willebrand – vWF). При vWD e нарушено взаимодействието между тромбоцитите и кръвоносната стена, което е свързано с неефективна хемостаза (1-4). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.