12 милиарда долара ще е пазарът на GLP-1 рецепторните агонисти към 2027


md 01/10/2020

Пазарът на рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 RA), от които три са с доказани сърдечносъдови ползи – liraglutide (Victoza, Saxenda), semaglutide (Ozempic, Rybelsus) и dulaglutide (Trulicity) – достигна $11.3 милиарда през 2019, като се очаква към 2027 той да се увеличи с 6.7% и да надмине $12 милиарда (1). Лидер на този пазар е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.