Терапия на умерена и силна болка с фиксирана комбинация tramadol/ paracetamol


md 01/09/2020

Болката е един от най-честите симптоми, които карат хората да търсят медицинска консултация, а облекчаването й е основно етично задължение на клиницистите и фундаментално човешко право. Терапията на болката е предизвикателство, тъй като патофизиологията, която я предизвиква, е комплексна и не винаги ясна. Масовото приложение на перорални нестероидни про-тивовъзпалителни средства (НСПВС) и paracetamol, които се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.