Sunitinib при mRCC – системен обзор и мета-анализ в реалния живот и данни от клинични проучвания


md 01/09/2020

Sunitinib malate* e перорален мултитаргетен рецепторен инхибитор на тирозин киназата (TKI), който е „златен стандарт” за първа линия терапия при метастатичен бъбречноклетъчен карцином (mRCC), прилаган през последните 14 години. Sunitinib притежава антиангиогенен ефект чрез инхибиране на рецепторите на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) и на получения от тромбоцитите растежен фактор (PDGF). Около 80% от RCC […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.